โอวาทธรรมในการรักษาโรค

“ ถ้าผู้ป่วยเขาเข้าร่วมกิจกรรมสวดอิติปิโส 108 ทุกคืน กำลังจิตของเขาเอง 1 ส่วน  กำลังของสถานที่ 1ส่วน  กำลังของเราผู้รักษาอีก 1 ส่วน โรคภัยมันก็จะจางเบาลงได้ .. นี่เป็นระบบของพวกเราที่ได้มาตรฐาน..”
“..ที่จริง เราต้องการให้ความรู้..

ให้ปัญญา..

สืบต่อพระศาสนา

ฝึกให้เขาสู้

ฝึกให้อ่อนเข้ามา

ฝึกให้ใส่บาตร ทำบุญ

ฝึกให้ทำความสะอาด.."

ทำอย่างนี้..ข้างในก็ดี ข้างนอกก็เจริญ...

แต่ก็นับว่าทำยาก เพราะนิสัยคนมักเลินเล่อ สะเพร่ามาก มนุษย์มันหยาบ แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร ท่านก็ผ่อนผัน อนุโลมให้ตามโลก แต่ก็ต้องการฝึกนิดๆ หน่อยๆ จะได้มีอริยะทรัพย์กลับบ้านไป..”

“..ครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาอย่างนี้ ให้หัดขัดพื้น ขัดกระดาน ขัดถนน กลับไปก็ได้นิสัยกลับไปทำที่บ้าน สอนยาก ไอ้เรื่องอย่างนี้ละเอียด ต้องสอนกัน หน้าที่ต้องการให้ความรู้ การรักษาโรคน่ะยังเป็นตัวรองต่างหาก ท่านต้องการให้ปัญญา ท่านต้องการให้พวกเราสืบต่อพระศาสนา ต้องการให้เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำ ต้องฝึกอย่างลูกเสือ อนุกาชาด เนตรนารี เอาอย่างอ่อนๆ ให้เขาไป..”

“สมุนไพรของเราดีๆ ง่ายๆ ปลอดภัย น้ำมะละกอ ล้างตับดีนักแล น้ำมะกรูดดอง ล้างพิษ ล้างของเสีย มดลูกเน่า มดลูกเปื่อย ล้างเอาของเสียในตับ มดลูกจะแห้ง สมุนไพรนี้ให้กินให้ได้ทุกวัน จะได้ล้างของเสียทุกวัน ให้ภาวนาอิทธิบาท 4 สวดมนต์อิติปิโส 108 โรคใจไม่มี โรคกายก็หาย....”