การเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพ

ในการเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพทุกกรณี ท่านจะต้องมาบวชเนกขัมมะ (บวชชีพราหมณ์) เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน 9 คืน  ที่วัดตรีวิสุทธิธรรม ในระหว่างการบวชนี้ ท่านจะต้องรักษาศีล 8  ปฏิบัติธรรม ด้วยการทำบุญ ทำทาน ทำวัตร สวดมนต์ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ตามกำหนดการต่างๆ ของทางวัดอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการไปรักษาโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หากท่านต้องการจะหายจากโรคและทุกข์เวทนาต่างๆ ที่รุมเร้าอยู่ ท่านก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าคอร์สอย่างเคร่งครัด

ระเบียบการฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น

1. ท่านควรมาเข้ากราบนมัสการล่วงหน้า เพื่อปรึกษาปัญหา อาการของโรค และสอบถามแนวทางในการฟื้นฟูสุขภาพจากพระอาจารย์ใหญ่ ก่อนจะตัดสินใจเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพที่วัด หรือหากจะเตรียมตัวมาบวชเลย ก็จะได้ขึ้นกราบนมัสการในเวลาเช้า (รอบ 9.00 น.)  ในวันที่ 2 ของการบวช เพื่อทราบแนวปฏิบัติตนในระหว่างบวชจากพระอาจารย์ 

2. ผู้ที่มาเข้ารับการฟื้นฟูสุขภาพ ต้องมาปฏิบัติธรรมและถือศีล 8 อย่างน้อย 10 วัน และเข้ารับการฟื้นฟูตามโรคที่เป็น

3. แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนว่าต้องการเข้าคอร์สเนกขัมม์ธรรมบำบัด  (บัตรชมพู) 

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน