การปฎิบัติธรรมที่วัด

ตารางการปฏิบัติธรรม

05.00        สวดมนต์ทำวัตรเช้า

06.10        ทำบุญใส่บาตร (หน้าศาลาทรงธรรม) 

06.30        เดินจงกรมที่สะพานบุญ หรือลานหินระบบสุริยะ  
                 บำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดเช็ดถู หรือ ช่วยเตรียมอาหารที่ศาลาอเนกประสงค์


07.35        สำหรับผู้บวชใหม่/หรือผู้จะลาสิกขาในวันนั้น จะมีสิทธิ์ขึ้นกราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่ ให้ไปลงทะเบียนที่จุดขึ้นกราบ 

08.00        พิธีถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ (ท่านที่ประสงค์จะถวายสังฆทาน สามารถเข้าถวายสังฆทานได้หลังถวายภัตตาหาร) 

08.30        รับประทานอาหารเช้า 

                 สำหรับผู้ที่บวชใหม่/ลาสิกขาในวันนั้น และได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ให้มานั่งรอที่จุดขึ้นกราบ
                 เพื่อเตรียมตัวขึ้นกราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่ ในรอบ 9.00 น. (ท่านจะได้รับประทานอาหารเช้าภายหลัง) 

09.40        เข้าฝึกปราณ-ฤาษีดัดตน  บริเวณด้านในศาลาอเนกประสงค์

11.00        รับประทานอาหารเพล (อาหารกลางวัน)

13.00-15.30     เข้ารับการอบรม การปฏิบัติสมาธิภาวนา เดินจงกรม ฟังธรรมเทศนาหรือธรรมบรรยาย จากพระสงฆ์และวิทยาจารย์

15.30-17.30     ฝึกเจริญสติ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดเช็ดถู 
                        ผู้ป่วย แยกเข้ารับการบำบัดตามโรค เช่น ลงบ่อน้ำร้อน นวดแผนไทย รับยาสมุนไพร ฯลฯ

18.00               เตรียมตัวทำวัตรเย็น ฟังธรรมหลวงพ่อ /ชมภาพยนตร์นานาสาระธรรม 

19.00-22.00     ทำวัตรสวดมนต์เย็น และสวดอิติปิโส 108 จบ