ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

พิธีทำบุญเดือนเกิด

10-กรกฎาคม-2560

พิธีทำบุญเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม

พิธีทำบุญเดือนเกิด

08-มิถุนายน-2560

พิธีทำบุญเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน

งานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๐

30-พฤษภาคม-2560

งานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2560

วิสาขบูชา 60

29-เมษายน-2560

วิสาขบูชา 2560

กองทัพของขวัญปีใหม่ 3000 ชิ้น

28-ธันวาคม-2559

กองทัพของขวัญปีใหม่ 3000 ชิ้น