ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

ถือศีล กินเจ

08-ตุลาคม-2561

ถือศีล กินเจ ๘-๑๘ ตุลาคม ๖๑

งานเปตพลี

26-กันยายน-2561

บุญสารทเดือนสิบ (สารทไทย) ๗ ต.ค. ๖๑

ทำบุญเดือนเกิด

03-กันยายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน

พิธีกงเต็กรวมญาติและประเพณีทิ้งกระจาด

31-สิงหาคม-2561

พิธีกงเต็กรวมญาติและประเพณีทิ้งกระจาด ๑๕-๑๖ ก.ย.

งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา (วันแม่)

02-สิงหาคม-2561

งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม

ทำบุญเดือนเกิด

01-สิงหาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

30-กรกฎาคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนสิงหาคม

ทำบุญเดือนเกิด

02-กรกฎาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม

อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

28-มิถุนายน-2561

งานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๑

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

21-มิถุนายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนกรกฎาคม

มุทิตาสักการะ พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

17-มิถุนายน-2561

งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

วันอัฏฐมีบูชา

05-มิถุนายน-2561

วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) 6 มิถุนายน 2561

ทำบุญเดือนเกิด

04-มิถุนายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

31-พฤษภาคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนมิถุนายน

ทำบุญเดือนเกิด

04-พฤษภาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม

วิสาขบูชา

01-พฤษภาคม-2561

วิสาขบูชา วันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

30-เมษายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนพฤษภาคม

ทำบุญเดือนเกิด

04-เมษายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนเมษายน

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

29-มีนาคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนเมษายน

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ

19-มีนาคม-2561

โครงการบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี