ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

21-มิถุนายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนกรกฎาคม

มุทิตาสักการะ พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

17-มิถุนายน-2561

งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

วันอัฏฐมีบูชา

05-มิถุนายน-2561

วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) 6 มิถุนายน 2561

ทำบุญเดือนเกิด

04-มิถุนายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมิถุนายน

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

31-พฤษภาคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนมิถุนายน

ทำบุญเดือนเกิด

04-พฤษภาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม

วิสาขบูชา

01-พฤษภาคม-2561

วิสาขบูชา วันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

30-เมษายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนพฤษภาคม

ทำบุญเดือนเกิด

04-เมษายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนเมษายน

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

29-มีนาคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนเมษายน

บรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติ

19-มีนาคม-2561

โครงการบรรพชาหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สงกรานต์ย้อนยุค

15-มีนาคม-2561

สงกรานต์ย้อนยุค ๑๒-๑๖ เม.ย. ๖๑

ทำบุญเดือนเกิด

05-มีนาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

26-กุมภาพันธ์-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนมีนาคม

ทำบุญเดือนเกิด

05-กุมภาพันธ์-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์

มาฆบูชา

28-มกราคม-2561

งานมาฆบูชา วันที่ ๒๘ ก.พ. ถึง ๑ มี.ค. ๒๕๖๑

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

22-มกราคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนกุมภาพันธ์

ตรุษจีน

13-มกราคม-2561

ตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิด

08-มกราคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

06-มกราคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนมกราคม