ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

สงกรานต์

11-เมษายน-2562

เทศกาลมหาสงกรานต์ย้อนยุค 12 - 16 เมษายน 2562

ทำบุญประจำเดือนเกิด

03-เมษายน-2562

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนเมษายน จัดขึ้นวันที่ 14 เม.ย. 62

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

28-มีนาคม-2562

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 7 เม.ย.

โครงการบรรพชาสามเณรแก้วและบวชศีลจาริณีแม่ชีน้อย

12-มีนาคม-2562

ภาคฤดูร้อน 30 มี.ค. - 21 เม.ย. 2562

ทำบุญประจำเดือนเกิด

06-มีนาคม-2562

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม วันที่ 10 มี.ค. 62

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

27-กุมภาพันธ์-2562

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ ประจำเดือนมีนาคม วันที่ 3 มี.ค.

มาฆบูชา

09-กุมภาพันธ์-2562

เทศกาลวันมาฆบูชา 18-19 ก.พ. 62

ทำบุญเดือนเกิด

06-กุมภาพันธ์-2562

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 10 ก.พ. 62

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

30-มกราคม-2562

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3 ก.พ.

ตรุษจีน

20-มกราคม-2562

เทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๒ จันทร์ที่ ๔ - อังคารที่ ๕ ก.พ.

วันเด็ก

07-มกราคม-2562

งานวันเด็ก ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด

07-มกราคม-2562

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม

ปีใหม่ใส่เกราะ ๒๕๖๒

11-ธันวาคม-2561

งาน "ปีใหม่ใส่เกราะ" 2562

ทำบุญเดือนเกิด

04-ธันวาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

26-พฤศจิกายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ ๒ ธ.ค.

ลอยกระทง

16-พฤศจิกายน-2561

งานบุญเทศกาลลอยกระทง ๒๒ พฤศจิกายน ๖๑

ทำบุญเดือนเกิด

07-พฤศจิกายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ๑๑ พ.ย. ๖๑

กฐินสามัคคี

27-ตุลาคม-2561

กฐินสามัคคี (๓-๔ พ.ย.)

ออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

11-ตุลาคม-2561

งานวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว (๒๔-๒๕ ต.ค.)

ทำบุญเดือนเกิด

08-ตุลาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม ๑๔ ต.ค. ๖๑