ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

ปีใหม่ใส่เกราะ ๒๕๖๒

11-ธันวาคม-2561

งาน "ปีใหม่ใส่เกราะ" 2562

ทำบุญเดือนเกิด

04-ธันวาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

26-พฤศจิกายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ ๒ ธ.ค.

ลอยกระทง

16-พฤศจิกายน-2561

งานบุญเทศกาลลอยกระทง ๒๒ พฤศจิกายน ๖๑

ทำบุญเดือนเกิด

07-พฤศจิกายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ๑๑ พ.ย. ๖๑

กฐินสามัคคี

27-ตุลาคม-2561

กฐินสามัคคี (๓-๔ พ.ย.)

ออกพรรษา - ตักบาตรเทโว

11-ตุลาคม-2561

งานวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว (๒๔-๒๕ ต.ค.)

ทำบุญเดือนเกิด

08-ตุลาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม ๑๔ ต.ค. ๖๑

ถือศีล กินเจ

08-ตุลาคม-2561

ถือศีล กินเจ ๘-๑๘ ตุลาคม ๖๑

งานเปตพลี

26-กันยายน-2561

บุญสารทเดือนสิบ (สารทไทย) ๗ ต.ค. ๖๑

ทำบุญเดือนเกิด

03-กันยายน-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน

พิธีกงเต็กรวมญาติและประเพณีทิ้งกระจาด

31-สิงหาคม-2561

พิธีกงเต็กรวมญาติและประเพณีทิ้งกระจาด ๑๕-๑๖ ก.ย.

งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา (วันแม่)

02-สิงหาคม-2561

งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม

ทำบุญเดือนเกิด

01-สิงหาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

30-กรกฎาคม-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนสิงหาคม

ทำบุญเดือนเกิด

02-กรกฎาคม-2561

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม

อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

28-มิถุนายน-2561

งานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๑

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

21-มิถุนายน-2561

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ เดือนกรกฎาคม

มุทิตาสักการะ พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

17-มิถุนายน-2561

งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

วันอัฏฐมีบูชา

05-มิถุนายน-2561

วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) 6 มิถุนายน 2561