ทำบุญประจำเดือนเกิด
พิธีทำบุญประจำเดือนเกิดจะจัดที่ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 10.00 น.  


ท่านสามารถส่งชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของท่านและคนที่ท่านรัก (เฉพาะท่านที่เกิดในเดือนนี้) เข้าร่วมพิธีได้ฟรีที่ http://www.visudhidham.com