ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

กำหนดการ (โดยประมาณ)


08.30 .  ร่วมสวดมนต์ที่ศาลาทรงธรรม

10.30 .  ร่วมบุญสังฆทานปล่อยปลาที่ศาลาอเนกประสงค์หากสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยรถของชมรมสวดมนต์พิทักษ์ พิทักษ์โลก โปรดดูรายละเอียดที่

https://www.facebook.com/groups/243563592450991/permalink/1262415567232450/