ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

กำหนดการ (โดยประมาณ)


08.30 .  ร่วมสวดมนต์ที่ศาลาทรงธรรม

10.30 .  ร่วมบุญสังฆทานปล่อยปลาที่ศาลาอเนกประสงค์หากสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยรถของชมรมสวดมนต์ พิทักษ์ พิทักษ์โลก โปรดดูรายละเอียดที่

https://www.facebook.com/PRwattrivisudhidham/posts/2240495852668783?__tn__=-R