มาฆบูชา

#กำหนดการ


?จันทร์ที่ 18 ก.พ. 62
19.00 น. ทำวัตรเย็น
21.00 น. พิธีสวดนพเคราะห์/สวดมนต์ข้ามคืน (อิติปิโส พาหุง มงคลจักรวาลใหญ่ รัตนปริตร ชัยน้อย)
03.00 น. จับสลากลุ้นรับทองคำเเท้พุทธาภิเษก/ทำวัตรเช้าย่อ


?อังคารที่ 19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์เเละคณะสงฆ์
09.00 น. เจ้าภาพกองบุญผ้าป่ารับผ้าไตรเพื่อถวายในพิธีช่วงบ่าย
12.00 น. ขบวนเเห่ผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาอเนกประสงค์
พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี/พิธีถวายผ้าไตร/พิธีมุทิตาจิต
19.00 น. พิธีเวียนเทียนเเบบโบราณ ทำวัตรเย็นพร้อมสวดอิติปิโส 108


บรรยากาศงานวันมาฆบูชา ปี 60