ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์กำหนดการ (โดยประมาณ)


08.30 .  ร่วมสวดมนต์ที่ศาลาทรงธรรม

10.30 .  ร่วมบุญสังฆทานปล่อยปลาที่ศาลาอเนกประสงค์