ลอยกระทง

งานบุญเทศกาลลอยกระทงวัดตรีวิสุทธิธรรม

คืนวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

#ตักบาตรดอกบัวพระอุปคุต 
#ประกวดกระทงและอาบน้ำเพ็ญ

16.00 น. เป็นต้นไป ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนใกล้วัด
และประกวดรำวง สำหรับบุคคลทั่วไป (สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน) ที่ศาลาอเนกประสงค์

19.00 น. ขบวนแห่พระอุปคุตและกระทงมายังศาลาทรงธรรม

20.00 น. ทำวัตรเย็น และสวดมนต์ถึงเที่ยงคืน

23.45 น. คณะสงฆ์สวดชยันโต และพรมน้ำมนต์น้ำเพ็ญ

24.00 น. ตักบาตรพระอุปคุต ลอยกระทง ปล่อยโคมลอยบูชาเจดีย์จุฬามณี จากนั้นพิธีอาบน้ำเพ็ญ


----------

บรรยากาศงานจากปี 60