ออกพรรษา - ตักบาตรเทโว
งานวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว

24 ตุลาคม 2561
งานบุญออกพรรษา 
18.00 น. เริ่มลงทะเบียน
19.30 น. ทำวัตร
20.00 น. เริ่มสวดภาณพระ หลังจากนั้นสวดมนต์ข้ามคืนถึงตีสาม


25 ตุลาคม 2561
ตักบาตรเทโว ใส่บาตรหลวงพ่อไก่และคณะสงฆ์  (6.00 น.)