งานเปตพลี


กำหนดการโดยละเอียด


6.00 น. ใส่บาตรให้เปตญาติและเปตชน


8.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า พิธีทักษิณานุประทาน


9.00 น. เป็นต้นไป ตั้งเปรต (เลี้ยงเปตญาติและเปตชนที่หน้าวัด) 


9.30 น. สวดมาติกาที่หน้าวัด หลังจากนั้นแจกชุดอาหารให้ชาวบ้านที่มารอรับ


13.30 น. พิธีบังสุกุล ให้กับเปตญาติและเปตชน


14.30-15.00 น. พิธีขอขมากรรมบรรยากาศงานเปตพลีปีที่แล้ว