พิธีกงเต็กรวมญาติและประเพณีทิ้งกระจาด

กำหนดการละเอียดมาแล้วค่ะ สำหรับ #พิธีกงเต๊กรวมญาติและทิ้งกระจาดวัดตรีวิสุทธิธรรม2561 #คนทำดีผีมีสุข #ศาสนพิธีแห่งความกตัญญู #โอกาสเดียวของปีที่จะได้โปรดเปรตญาติสัตว์นรกและสัมภเวสีไร้ญาติ 

วันที่ 15 กันยายน 2561
8.30 น. เบิกมณฑลพิธี โดยคณะสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิทัตตาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (บริเวณศาลาย่งเส็ง หน้าศาลาทรงธรรม)
13.30 น. พิธีเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ สถิต ณ ป้ายวิญญาณ
14.00 น. พิธีอาบน้ำดวงวิญญาณ
16.00 น. พิธีข้ามสะพานโอฆะสงสาร
19.00 น. พิธีโปรยดอกไม้ 

วันที่ 16 กันยายน 2561
8.30 น. พิธีสาธยายขมากรรมสูตร
10.00 น. พิธีถวายพุทธบูชา
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพล 
13.00 น. พิธีอัคนีชวาลมุขเปรตพลี 
15.30 น. ปิดมณฑลพิธี ส่งดวงวิญญาณ เสร็จพิธี
16.00 น. แจกทานทิ้งกระจาดให้กับประชาชน 4,500 ชุด จาก 4,500 ครัวเรือน